Citrinine

Citrinine is een mycotoxine die vaak in voedingsmiddelen wordt aangetroffen. Relatief hoge concentraties citrinine kunnen worden aangetroffen in opgeslagen graan en graanproducten, maar ook in fruit. Omdat veel mensen veel van deze levensmiddelen consumeren is er onderzoek verricht naar de mogelijke blootstelling aan deze giftige stof. Er bleek maar weinig harde wetenschappelijk informatie te bestaan en daardoor kon er geen offieciele grens worden vastgesteld waaraan levensmiddelen moeten voldoen.
Citrinine wordt aangemaakt door diverse schimmels van de geslachten Penicillium, Monascus en Aspergillus. Omdat diezelfde geslachten ook mycotoxines als ochratoxin A of aflatoxin B1 aanmaken worden die vaak samen met citrinine aangetroffen[1]. Dat betekent dat er vaak een verergering van de symptomen optreedt.

Het belangrijkste gevaar van citrinine is nierschade dat uiteindelijk kan leiden tot mycotoxin-related chronic kidney disease. Omdat je niet in de gaten hebt dat je vergiftigd wordt is citrinine een echte sluipmoordenaar. Het uiteindelijke gevolg kan zijn dat je aan de dialyse-apparatuur moet of zelfs een niertransplantatie moet ondergaan.

Uit een onderzoek bij ratten bleek dat slechts een kleine hoeveelheid citrinine (70 mg citrinine/kg lichaamsgewicht) al na een aantal weken leidde tot nierschade[2][3].

[1] Flais, Peraica: Toxicological properties of citrinin in Archives of Industrial Hygiene and Toxicology - 2009
[2] Berndt, Hayes: Effects of citrinin on renal tubular transport functions in the rat in Journal of Environmental Pathology and Toxicology – 1984
[3] singh et al: Effect of feeding graded doses of citrinin on apoptosis and oxidative stress in male Wistar rats through the F1 generation in Toxicology and Industrial Health - 2016

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen